oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 14

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 14
Datum : 17.07.2008ZMČ Praha – Březiněves bere na vědomí a schvaluje:

 1/ Výsledky výběrového řízení na veřejné zakázky „Provedení povrchové úpravy zemního protihlukového valu zalesněním“ a „Stavba protihlukové stěny“ , které provedla agentura Gordion, se sídlem Kolmá 6/682, Praha 9 – Vysočany.

 a/ Na veřejnou zakázku „Provedení povrchové úpravy zemního protihlukového valu
zalesněním“ byla vybrána společnost GRÜNER, s.r.o. se sídlem Kamýcká
530/19A, 412 01 Litoměřice – nabídková cena: 1.960.000,-Kč + 19% DPH, cena
celkem 2.332.400,-Kč.

 b/ Na veřejnou zakázku „Stavba protihlukové stěny“ byla vybrána společnost ALGON PLUS, a.s. se sídlem 252 62 Statenice 55 – nabídková cena: 1.344.276,-Kč + 19% DPH, cena celkem 1.599.688,-Kč.

 Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha – Březiněves

 Zapsala : Martina Vilímková, dne 17.7.2008