oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 8 - mimořádné zasedání MČ Praha - Březiněves

Číslo : 8
Datum : 07.07.2008

S V O L Á V Á M

8. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

dne 7.7.2008

od 17.00 hod. do kanceláře starosty

Program jednání:

1/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Březiněves a spol. Central Group, a.s. se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4 – dotčený pozemek parc. č. 354 zapsaný na LV č. 321 k.ú. Březiněves.

2/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Březiněves a spol. Central Group, a.s. se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4 – dotčený pozemek parc. č. 426/106 zapsaný na LV č. 1 k.ú. Březiněves.

3/ Úprava rozpočtu na rok 2008 – navýšení neinvestiční dotace z poplatku za ukládání odpadu na skládku .A.S.A. Ďáblice o inflaci roku 2007.

4/ Úprava rozpočtu roku 2008 – vrácení 100% podílu na dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za zdaňovací období roku 2007 formou neinvestiční dotace.

5/ Zvýšení rozpočtu roku 2008 – uvolněné finanční prostředky pro SDH.

6/ Uzavření finančního vypořádání za rok 2007.

7/ Prodej vozidla CAS /cisternové automobilové stříkačky/ LIAZ 706 RTHP 101.860 CAS 25.

8/ Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková