oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 10

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 10
Datum : 26.6.2008

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e:

1/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Březiněves a společností Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702,
Praha 4.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková