oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 9

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 9
Datum : 26.06.2008

1/ Prodej automobilu CAS 25/ cisternové automobilové stříkačky/ - Škoda 706
RTHP, na který byl vypracován znalecký posudek č. 91/2008 o stanovení ceny
motorového vozidla /vypracoval Ing. Stanislav Kadlec, Praha 8, dne 25.5.2008/.
Prodejem je pověřen pan Petr Petrášek – velitel hasičů JSDH Praha - Březiněves, který provede poptávkové řízení. Finanční prostředky z prodeje budou použity následně: 50% do rozpočtu MČ Praha – Březiněves , 50% pro potřeby dovybavení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha – Březiněves.

2/ Na základě předložené projektové dokumentace, vypracované Ing. Jiřím Slomkem, umístění stavby na akci „Skládka odpadů S-OO Ďáblice II. etapa skládky – rozšíření. Navrhovaná stavba zahrnuje vybudování nové skládkové sekce v areálu stávající skládky v návaznosti na stávající těleso skládky a vybudování ochranného zeleného pásu.

3/ Žádost pana Žemličky o prominutí nájemného z nebytových prostor a zařízení v budově č.p. 140 – fitness, s ohledem na minimální návštěvnost, a omezenou otvírací dobu v období letních prázdnin červenec –srpen.

4/ Podíl městské části Praha – Březiněves na daňové povinnosti města za rok 2007 ve výši 46.262,24 na základě materiálu o sestavě přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2007, který dne 10.6.2008 projednala Rada hl.m. Prahy a přijala k němu usnesení č. 755.

5/ ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku pana Karla Šťastného – Truhlářství, ul. Vzdálená, Praha 8, ve výši max. 33.000,-Kč na výrobu skříně dle daných rozměrů, která bude umístěna na chodbě+ v šatnách zázemí sportovišť.

6/ ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravu rozpočtu, dle přílohy.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves starosta MČ Praha – Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková