oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program zasedání č. 7/2008

Číslo : 7
Datum : 19.06.2008

S V O L Á V Á M

7. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

dne 26.6.2008

od 17.00 hod. do kanceláře starosty

Program jednání:

1/ Kontrola zápisu č. 6.
2/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Březiněves a společností Central Group, a.s.
3/ Prodej automobilu CAS 25 (cisternová automobilová stříkačka) - Škoda 706 RTHP.
4/ Žádost spol. .A.S.A. spol. s.r.o. o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení – Skládka odpadů S-OO Ďáblice, II. etapa skládky – rozšíření.
5/ Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsal : Martina Vilímkovádne 19.6.2008