oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program zasedání č. 6/2008

S V O L Á V Á M

6. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

dne 29.5.2008

od 17.00 hod. do kanceláře starosty

Program jednání:

1/ Kontrola zápisu č. 5.
2/ Úpravy rozpočtu k 31.5. 2008.
3/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet k 31.12.2007.
4/ Dodatečné vyplacení příspěvku.
5/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájmu nebytových prostor – prodejna smíšeného zboží.
6/ Darovací smlouva č. 1/2008.
7/ Nabídka na zpracování architektonické studie dostavby restaurace Pod Lipami, Na Hlavní 2.
8/ Projednání výběru zhotovitele ozelenění protihlukového valu a protihlukové stěny. Výběr bude zajišťovat společnost MZK inženýring s.r.o., Kostelecká 879, Praha 9.
9/ Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor – prodejna tabáku.
10/ Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 21.5.2008