oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Upozornění majitelům a držitelům psů

Od 1.1.2005 je každý chovatel(držitel) psa, chovaného na území hl. m. Prahy, povinen mít psa označeného mikročipem či tetováním. Dále musí mít psa přihlášeného na základě registrační karty chovatele v evidenci Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro psy nově označené mikročipem a řádně zaregistrované je v následujících dvou letech poskytnuta sleva z roční sazby poplatku do výše max. 350,- Kč.


Sazebník poplatků ze psů na MČ Praha Březiněves

držitel psů (fyzická osoba):

  • za jednoho psa 250,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 600,- Kč

poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů poplatníka, poživatel sirotčího důchodu – platnost tohoto
bodu pouze pro rok 2008:

  • za jednoho psa 150,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

držitel psů (právnická osoba, vlastník hlídaného objektu):

  • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů 250,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 650,- Kč

Tento sazebník je platný až do odvolání.

  • Ohlašovací povinnost k poplatku je na chovateli, je povinen se do evidence příhlásit do 30 dnů od označení psa.
  • Poplatek za psa je splatný do 31. března každého roku. Činí-li více než 600,- Kč ročně, je možno dvě stejné splátky a to do 31. března a 31. srpna každého roku.
  • Složenky, registrační karty, aktuální znění vyhlášky a další podrobnosti jsou k dispozici v úředních hodinách na Městské části Praha – Březiněves, U Parku 140.

18. dubna 2008

Ing.Jan Vocel
Městská část Praha – Březiněves Finanční výbor
MČ Praha Březiněves

Příloha k usnesení č. 6/2008, bod č. 9 ,písm.d