oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Vyhlášení záměru MČB - pronájem prodejny tabáku

Městská část Praha – Březiněves

z v e ř e j ň u je

v souladu s ustanovením § 36 odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb.
o hl.m.Praze v platném znění

z á m ě r

pronajmout prodejnu tabáku v Praze – Březiněvsi, Na Hlavní 2, 182 00 Praha 8.

Nájem bude vybírán paušální částkou 1.200,-Kč/měsíčně, nájemce zabezpečí provoz od PO – SO. Po celou dobu nájmu bude zabezpečeno:

Údržba, čistota, náklady energie, vodné a stočné si hradí nájemce sám.

Doba pronájmu: bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní měsíční lhůtou.

Identifikace objektu:

Místnosti plocha m2
1. místnost prodejny 14,6 m2
2. místnost skladu 8,97m2
3. místnost kanceláře 13 m2

Hodnotící kritéria:
1/ způsob a kvalita provozu
2/ sortiment zboží – orientačně
3/ nabídka služeb

Požadavky:
1/ doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání + praxe
2/ živnostenský list
3/ výpis z rejstříku trestů

Přihlášky je možno podávat osobně na sekretariát MČ Praha – Březiněves, nebo písemně na adresu: MČ Praha – Březiněves, U Parku 140, 182 00 Praha – Březiněves, a to nejpozději
do 10. května 2008.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves
Praze dne 7.4.2008