oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program zasedání č. 4/2008

Číslo : 4
Datum : 12.03.2008

S V O L Á V Á M

4. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

dne 20.3.2008

od 17.00 hod. do kanceláře starosty

Program jednání:

1/ Kontrola zápisu č. 3
2/ Smlouva o nájmu nebytových prostor /skladové prostory/ mezi MČ Praha –
Březiněves a spol. IKAREAL, spol. s.r.o., Vinohradská 112,Praha 3.
3/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha – Březiněves a spol. Demorecykla
s.r.o. Cítov 80, na akci „Terénní úpravy Březiněves“.
4/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha – Březiněves a panem Martinem
Smětákem, Nad Hřištěm 92, Březiněves ze dne 2.2.2005.
5/ Objednávka na vypracování projektové dokumentace pro dodatečné stavební
povolení Rekreačního rybníka“ a koordinační situace na katastru Praha –
Březiněves od spol. Hydro-natur, Květnového vítězství 1741, Praha 4, zastoupené
Ing. Jiřím Jílkem.
6/ Žádost fotbalového oddílu SK Ďáblice na pronájem multifunkčního hřiště v
Březiněvsi, na sobotu 22. 3.2008 za účelem pořádání Velikonočního turnaje starších
žáků.
7/ Vyplácení příspěvků na odpad za rok 2007 a stanovení termínu pro výplatu.
8/ Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 12.3.2008