oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 3/2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 3
Datum : 21.02.2008

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e:

1/ Plnění rozpočtu za rok 2007 v předloženém znění.

2/ Finanční vypořádání za rok 2007 v předloženém znění.

3/ Výsledky inventur za rok 2007.

4/ Přehled pohledávek a přehled tržeb ze sportovišť k 31.12.2007 v předloženém
znění.

5/ Rozpočet MČ Praha – Březiněves na rok 2008 v předloženém znění.

6/ Nabídku fi. AKMEST, Thákurova3, Praha 6, na měření hluku z dopravního
provozu na komunikaci Cínovecká a vypracování akustické studie,
ve výši 54.300,- Kč + 19%DPH.

7/ Nabídku fi. SPORTPROJEKTA, Praha, s.r.o., Jindřišská 30, Praha 1, na
provedení projektové dokumentace pro stavební povolení „ Hrací plochy pro
míčové sporty – Březiněves“, ve výši 74.743,90 Kč vč. DPH.

8/ Poskytnutí části pozemku č.parc. 429/21 /zahrádky/ pro potřeby zřízeného místního
kynologického klubu Březiněves.

9/ Fakturu za vypracování projektu pro dodatečné stavební povolení na budovu
MČ Praha – Březiněves s hasičskou zbrojnicí, ve výši 38.080,-Kč vč. DPH.

10/ Spolupráci se společností Cheval s.r.o., U Zvonařky 15, Praha 2, týkající se získání
finančních prostředků z Fondů Evropské Unie na vybudování protihlukové stěny.

11/ Podněty MČ Praha – Březiněves k novému ÚPu hl.m.Prahy a jejich doručení na
Magistrát hl. m. Prahy – Útvar rozvoje hlavního města Prahy.

12/ Záměr, zadat Judr. Romanovi Buzkovi, spol. Rowan Legal Praha 1,
vypracování materiálu práv a povinností obyvatel MČ Praha – Březiněves.

13/ Pronájem multifunkčního hřiště na následující akce:

1/ Dne 23.3.2008 - závody agility /pořádá kynologický klub Březiněves/.
2/ Dne 8.5.2008 - Kennel cup - závody agility /pořádají chovatelské stanice
Bohemia Alke p.Grygar a chovatelská stanice Od Čenícka pí. Korintová/.
Cena za 1 den pronájmu: 2.500,-Kč
3/ Dne 5.-12.6.2008 – intenzivní kurz agility pod vedením Martiny
Podešťové.
Cena za 1 hod. pronájmu: 250,-Kč/hod.

14/ Uzavření náměstí ul. U Parku pro automobilovou dopravu – mimo MHD, při
pořádání akce pálení čarodějnic. Nutno projednat na MČ Praha 8 – odbor
dopravy.

15/ Přijetí pana Ondřeje Adamika ml. do Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ
Praha – Březiněves.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves starosta MČ Praha – Březiněves