oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program zasedání č.3/2008

Číslo : 3
Datum : 13.02.2008

S V O L Á V Á M

3. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

dne 21.2.2008

od 17.00 hod. do kanceláře starosty

Program jednání:

1/ Kontrola zápisu č. 2.
2/ Plnění rozpočtu za rok 2007.
3/ Finanční vypořádání za rok 2007.
4/ Projednání a schválení výsledků inventur za rok 2007.
5/ Přehled pohledávek k 31.12.2007 a přehled tržeb ze sportovišť k 31.12. 2007.
6/ Schválení rozpočtu MČ Praha – Březiněves na rok 2008.
7/ Nabídka fi. Akmest, Thákurova 3, Praha 6, na měření hluku z dopravního provozu na komunikaci Cínovecká, a vypracování akustické studie.
8/ Nabídka fi. SPORTPROJEKTA, Praha, s.r.o., Jindřišská 30, Praha 1, na provedení projektové dokumentace pro stavební povolení „Hrací plochy pro míčové sporty – Březiněves“.
9/ Peněžní příspěvek od společnosti .A.S.A. spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, na rozvoj MČ Praha – Březiněves na rok 2008.
10/ Projednání poskytnutí části pozemku 429/21 /zahrádky/ pro potřeby zřízeného místního kynologického klubu.
11/ Projekt pro dodatečné stavební povolení – Budova MČ Praha – Březiněves s hasičskou zbrojnicí – faktura.
12/ Spolupráce se spol. Cheval s.r.o., U Zvonařky 15, Praha 2, týkající se získání finančních prostředků z Fondů Evropské Unie na vybudování protihlukové stěny.
13/ Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková