oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 1

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 1
Datum : 07.01.2008

ZMČ Praha – Březiněves b e r e n a v ěd o m í a s c h v a l u j e:

1/ Smlouvu o provedení stavby /stavba chodníkových přjezdů/ mezi MČ Praha –
Březiněves a spol. AQUA spol. s.r.o., Na Hlavní 165, zastoupená panem Zdeňkem
Kolínským, jednatelem společnosti.

2/ Smlouvu darovací mezi MČ Praha – Březiněves a spol. RABAT a.s.,
Na Hlavní 18, Březiněves, zastoupená gen. ředitelem Ing. Ladislavem Zmudou,
ve výši 170.000,-Kč.

3/ Předloženou koncepci Bořanovic, dle územního plánu.

4/ Vypracování nové hlukové studie – důvodem – trvalé překročení hlukového limitu
/viz. studie z r. 2003/.

5/ Vyřazení majetku dle přiložené tabulky – účetní/.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha – Březiněves

Zapsala: Věra Churáčková