oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program mimořádného zasedání ZMČ Praha - Březiněves - 1/2008

Číslo: 1
Datum: 7.1.2008

S V O L Á V Á M

1. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

dne 7.1.2008

od 17.00 hod. do kanceláře starosty

Program jednání:

1/ Smlouva o provedení stavby /stavba chodníkových přejezdů /mezi
MČ Praha - Březiněves a spol. AQUA spol. s.r.o., Na Hlavní 165.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves

V Praze dne 3.1.2008