oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2008

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
v Březiněvsi – leden 2008

V měsící lednu budou velkoobjemové kontejnery přistaveny
v
pátek 4. ledna 2008

Další termíny přistavení kontejnerů společností .A.S.A., které zajišťuje pro občany Městská část Praha – Březiněves, budou sděleny v co nejbližším termínu.

Dále sdělujeme, že dle informací Magistrátu hl.m.Prahy – Odboru ochrany prostředí – nebude počátkem roku 2008 z důvodu nedostatku finančních prostředků zajištěna služba přistavení a svozu velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, /jedná se o kontejnery přistavované Pražskými službami/,a to až do doby, než se podaří získat finanční prostředky výše uvedené služby. Občané Březiněvsi mohou proto využívat kontejnery, které pro ně zajistila MČ Praha – Březiněves, nebo mají možnost bezplatného odevzdání /po prokázání trvalého bydliště v Praze/ objemného odpadu ve sběrném dvoře na Praze 8, Voctářova ulice.

Zastupitelé MČ Praha - Březiněves