oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 11/2007

Číslo : 11
Datum : 27.12.2007

S V O L Á V Á M

11. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

dne 27.12.2007

v 17.00 hodin do kanceláře starosty

Program jednání:

1/ Kontrola zápisu č. 10/2007.
2/ Úprava rozpočtu za 12/2007.
3/ Provizorium na rok 2008.
4/ Dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – p. Janoušek.
5/ Vyhodnocení záměru MČ Praha - Březiněves - pronájem nebytových prostor –
sklad ve dvoře objektu/dříve garáž/ Na Hlavní 2.
6/ Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor - sklad.
7/ Vyhodnocení záměru MČ Praha – Březiněves – pronájem prodejny potravin
v objektu Na Hlavní 2, Březiněves.
8/ Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor – prodejna potravin.
9/ Dodatek ke Smlouvám – p.Janus, p. Žemlička.
10/ Schválení projektantů na vypracování projektové dokumentace:
a/ budova úřadu
b/ rekreační rybník
c/ dětské hřiště
d/ sportoviště
11/ Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 19.12.2007