oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 19/2007

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 19
Datum : 29.11.2007

Na základě ustanovení § 15 a přílohy č. 8 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.l.m.Prahy,
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy

ZMČ Praha – Březiněves bere na vědomí a schvaluje:

Záměr převedení pozemků č. parc. 16, 21 a 435/3 v k. ú. Březiněves do správy

majetku Městské části Praha – Březiněves.

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková, dne 29.11.2007