oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 16/2007

Městská část Praha –Březiněves
Zastupitelstvo Městské části Praha – Březiněves

U s n e s e n í č. 16/2007

K návrhu udělení čestného občanství Městské části Praha – Březiněves panu
Jiřímu Macháčkovi.

Zastupitelstvo MČ Praha Březiněves po projednání na základě § 10, odst.2, ve spojení ustanovení § 89, odst.1, písmene o, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na návrh komise školské a kulturní ze dne 22. 11. 2007.

I. U d ě l u j e :

Čestné občanství MČ Praha –Březiněves panu Jiřímu M a c h á č k o v i,
narozenému 3.12.1947 v Rychnově n/Kněžnou,
za aktivní činnost pro Tělovýchovnou jednotu Březiněves , vybudování nových kabin,péči o rozvoj Tělovýchovné jednoty Březiněves, dle návrhu zástupce starosty ing. Vladimíra Jisla.

__________________ ____________________
ing.Jiří Haramul ing.Vladimír Jisl
starosta MČ Praha-Březiněves zástupce starosty MČ Praha -Březiněves

Předkladatel: Bendová Lenka
předsedkyně školské a kulturní komise
MČ Praha - Březiněves

Zapsala: Věra Churáčková

V Praze dne 29.11.2007