oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Vyhlášení záměru MČ Praha - Březiněves

Městská část Praha - Březiněves

z v e ř e j ň u j e

v souladu s ustanovením § 36 odst.1, zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění

z á m ě r

pronajmout prodejnu potravin v Praze 8- Březiněvsi, Na Hlavní 2, 182 00 Praha 8.

Nájem bude vybírán a to sazbou 30 Kč/m2 měsíčně, nájemce zabezpečí provoz od - do hod,
PO – SO, NE , po celou dobu nájmu bude zabezpečeno:

Údržba, čistota, náklady energie, vodné a stočné si hradí nájemce sám.

Doba pronájmu: bude uzavřena na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Identifikace objektu:

Místnosti plocha m2

1. místnost prodejny 34,80 m2
2. místnost skladu 25,20 m2
3. místnost kanceláře 20,00 m2

Celkem: 80,00 m2

Hodnotící kritéria:

1/způsob a kvalita provozu
2/sortiment zboží - orientačně
3/nabídka služeb

V Praze dne 4.12.2007 ing.Jiří Haramul
starosta MČ Praha Březiněves