oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Pilotní projekt sběru bioodpadu v naší MČ

Vážení spoluobčané,

Magistrát hl.m.Prahy zorganizoval v závěru podzimní sezóny 2007 pilotní projekt sběru bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů /dále jen VOK/.
Pro naši MČ Praha – Březiněves byly přiděleny 2 tyto VOK, které budou přistaveny na náměstí ul. U Parku v sobotu 17.11.2007 od 10.00-14.00 hod.
VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany MČ Praha – Březiněves /občanský průkaz s sebou/.
Druh sbíraného bioodpadu:
komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky)
! v rámci pilotního projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač !