oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 4/2007

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 4
Datum : 19.04.2007

1/ Kontrola zápisu č. 3.
2/ Úpravy rozpočtu.
3/ Zvýšení rozpočtu na rok 2007 -
3/ Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí.
4/ Zvýšení rozpočtu na rok 2007 na akce:
a/ Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Na Horce
b/ Protihlukový val
c/ Dětské hřiště – doplnění hracích prvků
d/ ÚMČ – zateplení budovy, výměna oken
5/ Zvýšení rozpočtu na rok 2007 pro místní lidovou knihovnu.
6/ Přehled pohledávek za I. čtvrtletí.
7/ Možnost zřízení nového parkoviště - p. Frýdl.
8/ Výběr dodavatelů na:
- zateplení budovy MČ
- výměna oken budovy MČ
- výměna garážových vrat budovy MČ
- zateplení střechy budovy MČ
- klimatizace v budově MČ
9/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha
– Březiněves a Ing. Zdeňkem Fickerem, Na Hlavní 5.
10/ Návrh změny územního plánu hl. m. Prahy od společnosti .A.S.A.
11/ Výběr dodavatele hracích prvků - lanovky a houpačky - na dětské hřiště.
12/ Úpravy areálu Dětského hřiště – studna a altán.
13/ Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 18.4.2007