oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 1/2007

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

Číslo : 1
Datum : 25.1.2007

1. Dohoda o spolupráci mezi MČ Praha – Březiněves a CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4.

2. Schválení odměn na základě Nařízení vlády 614/2006 Sb. ze dne 20.12.2006, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s platností od 1.1.2007.

3. Návrh rozpočtu na r. 2007.

4. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, mezi MČ Praha - Březiněves a Magistrátem hl.m.Prahy, Mariánské nám. 2 – odsvěření díla – veřejné osvětlení /Park sv. Jana Nepomuckého/ z MČ Praha – Březiněves do správy vlastnictví MHMP – odbor správy majetku.

5. Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 18.1.2007