oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 9 mimořádného zasedání ZMČ Praha - Březiněves

Program mimořádného zasedání zastupitelstva

MČ Praha – Březiněves

č. 9,

které se bude konat dne 17.7.2006 v zasedací místnosti

MČ Praha – Březiněves od 17.00 hod.

Program: 1/ Stanovení počtu členů do zastupitelstva MČB pro volební

období 2006-2010, volební obvody.

2/ Darovací smlouva č. 1 mezi MČ Praha – Březiněves a TJ Březiněves – provozní náklady objektu TJ a údržba travnaté

plochy hřiště kopané na r. 2006.

3/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, mezi Český TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, MČ Praha – Březiněves a Central Group, Na Strži 65/1702 – přeložka telefonního kabelu.

4/ Různé.

Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha – Březiněves

V Praze dne 14.7.2006