oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program 5. zasedání ZMČ Praha - Březiněves

Program 5. zasedání ZMČ Praha – Březiněves

které se bude konat dne 20.4.2006 v zasedací místnosti

MČ Praha – Březiněves od 17.30 hod.

Program: 1/ Kontrola zápisu č. 4.

2/ Nabídka fi. AQUA-THERMO spol. s.r.o. na dodávku a uvedení do provozu hlídání hladiny v nádrži –Březiněves, ve výši 6.158,-Kč..

3/ Zvýšení rozpočtu na rok 2006 ve výši 95.700,-Kč - neinvestiční dotace z poplatku za ukládání odpadu na skládku A.S.A. Ďáblice – dle usnesení č. 36/15 ze dne 30.3.2006 schválené zastupitelstvem hl. m. Prahy.

4/ Zvýšení rozpočtu na rok 2006 ve výši 700.000,-Kč na akci

„Centrální park MČ“ dle usnesení č. 36/14 ze dne 30.3.2006

schválené zastupitelstvem hl. m. Prahy.

5/ Zvýšení rozpočtu na rok 2006 ve výši 1.500.000,-Kč na akci

„Dětské hřiště – obnova“ dle usnesení č. 36/07 ze dne

30.3.2006 schválené zastupitelstvem hl. m. Prahy.

6/ Zvýšení rozpočtu na rok 2006 ve výši 20.000,-Kč –

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ – zkoušky

zvláštní odborné způsobilosti.

7/ Schválení darovací smlouvy – fi. A.S.A. ve výši 525.000,-Kč.

8/ Směrnice pro rok 2006.

9/ Smlouvy- inflace.

10/ Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2006.

11/ Přehled pohledávek za I. čtvrtletí.

12/ Různé.

Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha - Březiněves

V Praze dne 11. 4. 2006