oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Vyjádření MHMP k umístění značky B4 - zákaz vjezdu nákl. vozidel - z ul. Na Hlavní do ul. Na Horce

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum

MHMP-29073/2006/DOP-O4/Ka

Bc. Krejča /4324

13.02.2006

Věc: STANOVISKO k umístění značky B 4"zákaz vjezdu nákladních vozidel" na komunikaci Na Hlavní v Praze 8.

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy – odbor dopravy, jako silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vám sděluje že umístění svislé dopravní značky B4 „zákaz vjezdu nákladních vozidel“ na ul. Na Hlavní do ul. Na Horce nedoporučuje z důvodů nutného zásobování dané oblasti nákladními vozidly. Umístěním výše uvedené svislé dopravní by byl znemožněn vjezd nákladních vozidel (např. stěhovací nákladní automobil, KUKA vůz atd.). Váš požadavek je vyřešen tím, že firmě Central Group bylo umožněno dopravní napojení staveništní dopravy z ul. Na Hlavní a nebude docházet k vjezdům nákladních vozidel přes komunikaci Na Horce na staveniště (obytná zóna).

Ing. Jan H e r o u d e k

ředitel odboru dopravy