oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Upozornění majitelům a držitelům psů.

U P O Z O R N Ě N Í M A J I T E L Ů M A D R Ž I T E L Ů M
P S Ů

ROK 2006 - 2007

Od 1.1.2005 je každý chovatel /držitel/ psa, chovaného na území hl.m.Prahy povinen nechat psa označit mikročipem nebo tetováním a pomocí registrační karty chovatele psa přihlásit do evidence Magistrátu hl.m.Prahy. Při splnění těchto podmínek bude chovateli ve dvou následujících letech poskytnuta sleva z roční sazby poplatku do výše maximálně 350,-Kč.

Majitelé neoznačených psů se vystavují sankcím a pokutám, bude-li při namátkových kontrolách ze strany příslušných orgánů neoznačení zjištěno.

Sazba pro rok 2006 a 2007, pes označený čipem nebo tetovaný.


Za jednoho psa - rok 2006 a 2007 bez poplatku
za druhého psa a každého dalšího psa 250,-Kč

držitel /právnická osoba, vlastník hlídacího objektu/
za psa určeného ke hlídání objektů 250,-Kč
za druhého a každého dalšího psa 650,-Kč

Tento sazebník je platný do 31.12.2007

Ne všichni chovatelé psů označovací a přihlašovací povinnost v loňském roce splnili (termín byl do 31.12.2005).
Registrační kartu je možné si vyzvednout na Úřadu MČ Praha –Březiněves, U Parku 140.

Ing. Jan Vocel
finanční výbor MČ Praha Březiněves


1.1.2006