oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program 40. zasedání ZMČ Praha - Březiněves

Program zasedání zastupitelstva ZMČ Praha – Březiněves

č. 40

30.11.2005 – zasedací místnost MČ Praha – Březiněves,
17.00 hod.

Program: 1/ Kontrola zápisu č. 39.
2/ Plnění rozpočtu k 30.11. 2005.
3/ Stav pohledávek k 30.11.2005.
4/ Úpravy rozpočtu 12/05.
5/ Vyřazení a likvidace majetku dle protokolů.
6/ Schválení provizoria na r. 2006.
7/ Schválení změny účelu použití finančních prostředků
poskytnutých formou investiční dotace ve výši
750.000,-Kč na základě usnesení ZHMP č. 29/08 ze
dne 23.6.2005.
8/ Schválení darovací smlouvy mezi společností Duza
s.r.o. a MČ Praha Březiněves, ve výši 7.000,-Kč.
9/ Různé.

Zdeněk Korint
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves

V Praze dne 30.11.2005