oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MČ Praha – Březiněves – Úřad MČ Praha – Březiněves

vyhlašuje dne 8.9. 2005

výběrové řízení na provozovatele fitness-centra.


Zřizovatel: MČ Praha 8 – Březiněves, U Parku 140
Místo fitness-centra: U Parku 140, Praha 8 - Březiněves
Kapacita cvičební plochy cca. 80m2 + solárium.
Vybavenost novými stroji Grünsport cca. 20ks v pořizovací ceně cca. 1.000.000,- Kč.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE:
1/ fyzická osoba, která dosáhla 18 let
2/ občan ČR
3/ způsobilost k právním úkonům
4/ bezúhonnost
5/ kvalifikované osvědčení – instruktor fitcentra + provoz solária
6/ živnostenský list
7/ nájemné

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Úřad MČ Praha - Březiněves
U Parku 140
182 00 Březiněves

nejpozději do 30.9. 2005.


Telefonní spojení: 283910263-4, fax 283910264
e-mail: info@brezineves.com

Obálku označte: Výběrové řízení - fitcentrum.
Vyvěšeno dne 8.9. 2005.