oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program 35. zasedání ZMČ Praha - Březiněves

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

č. 35

27. 6. 2005 – zasedací místnost MČ Praha – Březiněves, 17.00 h.


Program: 1/ Kontrola zápisu č. 34.
2/ Změny rozpočtu.
3/ Plnění rozpočtu k 31.5. 2005.
4/ Stav pohledávek k 31. 5. 2005.
5/ Žádost o poskytnutí příspěvku na zřízení sjezdu u parc. č. 329/2, ul. Na Hlavní, který je obecně přístupný a může být užívaný veřejností.
6/ Sochařské symposium pořádané MČ Praha – Březiněves pod záštitou starosty MČ Praha Březiněves, Ing. Jiřího Haramula.
7/ Schválení správce sportovního areálu.
8/ Sportovní areál, tenisové kurty …
9/ Zhodnocení fotbalového turnaje.
10/ Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves

V Praze dne 20. 6. 2005