oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program 32. zasedání MČ Praha - Březiněves

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves č.32 dne 28. 4. 2005 – zasedací místnost MČ Praha – Březiněves, 17.00 h.Program:

 

1/ Kontrola zápisu č. 31.

 

2/ Projednání budoucí kooperace mezi MČ Praha Březiněves a Ing. Václavem Kašpárkem, Na Slovance 13, Praha 8, týkající se odvozu skládkového materiálu nahromaděného na parcelách č. 424/1 a 424/2.

 

3/ Projednání návrhu nabídky terénních úprav od fi. Měšťák- SEVER v.o.s. Českomoravská 150, Praha 9 na terénní úpravy v blízkosti fotbalového hřiště.

 

4/ Projednání nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění nařízení vlády 337/2004 Sb. a nařízení vlády 697/2004 Sb. stanovení měsíčních odměn zastupitelů MČ Praha Březiněves.

 

5/ Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí.

 

6/ Přehled pohledávek k I. čtvrtletí.

 

7/ Smlouvy – inflace.

 

8/ Demografický průzkum – zhodnocení.

 

9/ Různé.

 


Zdeněk Korint
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

 


V Praze dne 20.4.2005