oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves č. 30

24.2.2005 – zasedací místnost MČ Praha – Březiněves, 16.30h

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves č. 30

dne 24.2.2005 – zasedací místnost MČ Praha – Březiněves, 16.30h.

 

Program:

  1. Kontrola zápisu č. 29.

  2. Terra floridus - schválení cenové nabídky na zpracování projektů sadových úprav pro územní rozhodnutí „Sportoviště Březiněves“, ve výši 10.200,-Kč.

  3. Terra floridus - schválení cenové nabídky na zpracování projektů sadových úprav pro územní rozhodnutí „Mateřská školka“ ve výši 9.800,-Kč.

  4. Internetová kavárna – Březiněves, schválení vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projednání PD a obstarání stavebního povolení v celkové výši 69.163,-Kč.

  5. Schválení Smlouvy o dílo mezi Tělovýchovnou jednotou Březiněves a Sportprojektem Praha, s.r.o., Praha 1.

  6. Schválení rozhodnutí o povolení kácení dřevin z důvodu realizace výstavby obytného souboru „Na Boleslavce“ společností Central Group a.s.

  7. Schválení dodatku Statutu zaměstnavatele.

  8. Různé.

 

Zdeněk Korint
zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

V Praze dne 16.2.2002