oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves - veřejné

den konání: 27.5.2004
místo: zasedací místnost MČ Praha - Březiněves 17,30 hod.

Program:
 1. Kontrola zápisu č.19

 2. Schválení smlouvy o provedení zakázky

 • Zeměměřičská společnost,Praha 8
 • Smlouva o dílo, ing.arch.Schwarz - vypracování projektu Dětské hřiště, na základě kontroly SKIA MHMP
 • smlouva 1/2004 EURO AWK Praha 1 - velkoplošná reklama
 • Dodatek č. 2 uzavřený s MHMP , MČ Praha Ďáblice a MČ Praha - Březiněves, o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem dle usnesení Rady MHMP č. 1870 ze dne 2.12.2003.

 1. Projednání odloženého bodu č.4 z programu č. 19 - nákup židlí do hostince Pod Lipami, Na Hlavní 2,Praha - Březiněves.

 2. Zřízení fondu na obnovu Svatého Jána - ul.

 3. Schválení Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Český Telecom -MČ Praha - Březiněves.

 4. Informace o Exekuci , Půlpánová , Ptačinský-uzavřené smlouvy

 5. Smlouva o dílo MISYS + katastr - ing. Plachý

 6. Projednání a zřízení místa tajemníka a administrativní pracovnice na MČ Praha - Březiněves.

 7. Změna DPP - pan Pleva, navýšení o 300,-Kč / měsíčně/. Zajišťování úklidu pro MČ Praha - Březiněves.

 8. Různé.

V Praze dne 19.5.2004

Ing.Jiří Haramul
starosta MČ Praha Březiněves