oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program 16. mimořádného zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves - veřejné

Zasedání se koná dne 15.1.2004 v zasedací místnosti úřadu MČ Praha - Březiněves, U Parku 140, od 17:00.

Program:
 1. Projednání a posouzení přijatých žádostí na byt vedených na seznamu na MČ Březiněves.
  Seznam žadatelů:

  1. Petr a Andrea Študentovi, Bezinková 164, Praha - Březiněves, čj. 118/2001

  2. Jan Adamik, Na Hlavní 103, Praha - Březiněves čj. 121/2003

  3. Antonín Janoušek, Ke Zdibům 67, Praha - Březiněves čj. 124/2001

  4. Jiří a Monika Pejsarovi, Na Hlavní 93, Praha - Březiněves čj. 112/2003

  5. Milan Zahálka, Na Hlavní 1,Praha - Březiněves čj. 211/2003


V Praze dne 30.12.2003

Ing.Jiří Haramul
starosta MČ Praha Březiněves