Úvod Kronika

1997

Období: 1997 - zpětný zápis

1997

 3.5. SPO pořádal výlet do Prahy. Navštívili dopravní muzeum, posléze rozhlednu Petřín a zavítali i do zrcadlového bludiště.

MDD - 7. června uspořádal SPO pro děti den dětí. Sluníčko dětem přálo a všichni byli spokojeni. V odpoledních hodinách probíhal v sále místního hostince "Pod Lipami" dětský karneval a diskotéka. Byly vyhodnoceny nejlepší masky.

28. června - v tento den byl stanoven odjezd dětí na letní tábor "Ostrá". Celkem se účastnilo 14 dětí ( Lenka Pavlíková, Petr Nepomucký, Jiří Pavlík, Lenka Hradecká, Pavla Hradecká, Gábina Ježková, Lucie Ježková, Jiří Maděra, Tomáš Maděra, Jana Dvořáková, Milan Směták, Tereza Procházková, Lucie Mikešová a Monika Fraňková. Dětem se na táboře líbilo.

Čp.270 -  Stavitel Štefan Zlatohlavý. V tomto roce proběhla kolaudace a dům byl předán do užívání.

Čp.272 Stavitel Gavorová Ivana. Dům byl předán do užívání v tomto roce.

Úmrtí v obci:

Dušková Hidegarda 27.10.

Sňatky v obci:

Kotaška Roman + Deutschmannová Petra  25.4.

Narozené děti:

11.3. Poláková Markéta
29.4. Razáková Barbora
5.8. Koudelková Simona