Úvod Projekty MČ

Projekty městské části

 

Připravované a probíhající projekty

2016 -   CPI - Výstavba 115 rodinných domů navazujících na projekt Jižní stráň
2016 -   Úprava zázemí tenisových kurtů
2016 -   Obnova zeleně v centru Březiněvsi
2015 -   Projekční práce na obchvatu MČ Praha-Březiněves

 

Projekty dokončené v roce 2017

2017   Renovace dětského hřiště v ulici U Parku

 

Projekty dokončené v roce 2016

2016   Rekonstrukce vybraných ulic v městské části
2016   Pořízení cisternového vozu pro jednotku SDH Praha-Březiněves
2016   Úprava okolí fitnesscentra, rekonstrukce předzahrádky
2016   Rekonstrukce požární zbrojnice
2016   Vybudování úpravny vody na rekreačním rybníku
2016  

Dostavba mateřské školy

 

Projekty dokončené v roce 2015

2015   Přisvětlení přechodu pro chodce u autobusové zastávky Na Boleslavce
2015   Propojení ulic K Březiněvsi a V Pěšinkách komunikací na východní straně
2015   Dobudování protihlukové stěny u výpadovky na Teplice (Cínovecká)
2015   Zklidnění dopravy v lokalitě Březinka (30 km/h)

 

Projekty dokončené do roku 2014

2014   Central Group - komplex rodinných domů v lokalitě Jižní zahrady
2014   Akro Real – komplex rodinných domů v jižní části Březiněvsi
2013   Vybudování semaforů v ulici Na Hlavní
2012  

Výstavba a otevření dvou tříd mateřské školy

od roku 2000   Vybudování protihlukového valu a protihlukové stěny
    CPI - komplex rodinných domů Jižní stráň
    Rekultivace parku
    Vybudování dětského hřiště
    Rekultivace rekreačního rybníka
    Modernizace tenisových kurtů
    Dostavba fitness centra
    Výsadba nové zeleně kolem fotbalového hřiště
    Vybudování tréninkové plochy vedle fotbalového hřiště