Úvod

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení


Rozhodnutí o vydání stavebního povolení  ke zřízení vodních děl - vodovody, dešťová a splašková kanalizace,  realizované v rámci stavby : " Březiněves, Technická infrastruktura parcely č. 427/251" . Bližší informace v přiloženém souboru.

 

INFORMACE

Platnost od 27.07.2017
Platnost do 14.08.2017
Spisová zn. MCP8 050837/2017/OV.Bor