Úvod

Oznámení záměru - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci


části pozemku parc. č. 432/48 k. ú. Březiněves

INFORMACE

Platnost od 09.05.2017
Platnost do 24.05.2017
Spisová zn. Záměr 2/2017