Úvod

Veřejná vyhláška - oznámení


Veřejná vyhláška  - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z2775/00 / 2 varianty /  a Z 2794/00 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Bližší informace v přiloženém souboru.

INFORMACE

Platnost od 05.05.2017
Platnost do 23.06.2017
Spisová zn. S-MHMP 412439/2017