Úvod

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu


MČ Praha 8 oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, týkající se přechodné úpravy provozu na pozemních  komunikacích   ul. Na Hlavní, U Parku, Bezinková,  Na Boleslavce,  Vzdálená,  Petráškova a Johanitská dne 15.9.2018 a to  z důvodu konání akce " Celodenní rodinný festival BřeziněFest 2018 " . Podrobnější informace v přiloženém souboru.

INFORMACE

Platnost od 06.08.2018
Platnost do 22.08.2018