Úvod

Uzavření chodníku podél ulice Na Hlavní mezi ul. K Březiněvsi a V Pěšinkách


V rámci akce  "Zkapacitnění vodovodního řadu DN 200 Ládví III - Březiněves " bude uzavřena část chodníku vedoucího podél ulice Na Hlavní / v úseku od ul. K Březiněvsi k ul.V Pěšinkách / . Dle získaných informací  od zhotovitele - firmy PRAGIS a.s. by měl být chodník dne 18.12.2017 provizorně propojen se zbývající částí.  Dne 8.1.2018 bude chodník opět uzavřený a to do konce února.  Děkujeme za pochopení.

INFORMACE

Platnost od 14.12.2017
Platnost do 28.02.2018